Co-Prev

 

1. Who is Co-Prev?

Co-Prev is the federation of all (anno 2018: 11) the Belgian so-called External Prevention Services (Occupational Health and Safety Service providers).

Co-Prev fungeert als verbindingsorgaan en forum voor haar leden en verdedigt de belangen van de sector ten overstaan van andere stakeholders zoals Federale en regionale overheden, werkgeversorganisaties, vakbonden en andere actoren actief in het ruime werkveld “welzijn op het werk”

Meer info: www.co-prev.be


2. What is the Co-Prev Dataforce?

De Co-Prev Dataforce is een permanente werkgroep die zich sinds een 10tal jaar geleden buigt over gezamenlijke ICT en data-projecten van de sector. Het SEED project ontstond in de schoot van deze werkgroep vanuit de wens om de informatie vervat in de databases van de diverse externe preventiediensten op een gestructureerde manier ter beschikking te kunnen stellen van derde partijen.


3. Wat is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk?

Iedere onderneming in België moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als deze interne dienst niet alle door de reglementering verplichte opdrachten en taken zelf kan uitvoeren, dan moet het bedrijf verplicht aanvullend beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Meer dan 99.5 % van alle bedrijven in ons land doet beroep op de dienstverlening van een externe preventiedienst.

Er zijn anno 2018 nog 11 erkende externe diensten voor preventie en bescherming actief in Belgie.