Functionalities

The platform is a generic question-answer system, where on basis of previously agreed exchange protocols, information can be exchanged between external prevention services and interested third parties.

Following functionalities are provided:

 

1. Request the current contact persons of a worker

This functionality makes it possible to request the current occupational physician and prevention advisor psychosocial aspects of a worker.

Available for:

This functionality is available to third parties with whom an agreement is made via web services

and via the web page.

In addition, everyone can request information about himself / herself via his / her eID.


2. Exchange medical worker files of a specific employer

When an employer changes ESPP, the files of the active workers are transferred from the old ESPP to the new one. This is foreseen in the regulations, was done earlier by the transfer of paper files, and has already been done digitally for several years, but the data flow was not yet automated. This development ensures this automation.

Available for:

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar via services en enkel voor EDPB's.


3. Uitwisseling medisch werknemer dossier van één specifieke werknemer

Deze ontwikkeling maakt het de EDPB’s mogelijk om het medisch werknemer dossier voor één specifieke werknemer op te vragen bij anderre EDPB’s.

Dit moet er voor zorgen dat de arbeidsarts die een werknemer voor het eerst ziet op dat ogenblik reeds een goed beeld kan krijgen van de professionele geschiedenis van de werknemer. Deze informatie kunnen ontvangen en bestuderen moet tevens vermijden dat werknemers die snel of geregeld van werkgever veranderen, onnodig opnieuw onderzocht worden.

Ter beschikking voor:

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar via services en enkel voor EDPB's.


4. Vraag of werknemer onderzocht moet worden voor een specifieke werkpost of ISCO code

Bij het inschakelen van een werknemer voor een specifieke werkpost of een functie gerelateerd aan een ISCO code, kan via deze functionaliteit nagevraagd worden of deze werknemer al dan niet nog onderzocht moet worden voor de risico’s verbonden aan de werkpost of ISCO code.

Ter beschikking voor:

Deze functionaliteit is beschikbaar voor derde partijen waarmee een overeenkomst gemaakt wordt via webservices en via de webpagina.

Merk op: ISCO codes zullen pas ter beschikking zijn in alle preventiediensten vanaf 2020.