SEED-connect.be(Translations needed)

 

1. Wat betekent SEED-connect?

SEED staat eigenlijk voor Service Externe – Externe Dienst. En “connect” geeft het al aan: het gaat over het verbinden met de (databases) van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.


2. Het ontstaan

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verzamelen heel wat informatie. Traditioneel bevond deze informatie zich uiteraard in papieren dossiers maar de laatste 2 decennia
werd meer en meer gedigitaliseerd.

Zo ontstond dan ook de idee om werk te maken van enerzijds, de optimalisatie van onderlinge gegevensuitwisseling, en anderzijds, het toegankelijker maken van de verzamelde gegevens voor bijvoorbeeld overheidsdiensten (zoals het FANC, Fedris, FOD Mobiliteit), mutualiteiten, artsen en niet te vergeten, de werknemers zelf.

Na een analyse van de bestaande systemen, de gewenste functionaliteiten en de actuele mogelijkheden werd besloten dat een uitwisselingsplatform naar model van de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, de meest aangewezen piste was.


3. Het platform

Het platform is een generiek vraag-antwoord systeem, waar op basis van vooraf afgesproken gestructureerde uitwisselingsprotocollen, informatie kan uitgewisseld worden tussen externe preventiediensten en geïnteresseerde derde partijen.

Het SEED-connect.be platform werd ontwikkeld vanuit de sectororganisatie Co-Prev, en werd gefinancierd door alle externe preventiediensten samen. Voor de ontwikkeling werd beroep gedaan op een ICT ontwikkelaar, ACA IT-Solutions.

Het platform wordt gehost op Apache Tomcat servers en maakt gebruik van onder andere OpenDJ, OpenAM (om abstractie te maken van de verschillende authenticatie mogelijkheden. Zo zal men kunnen geauthenticeerd worden tegen een ldap, met behulp van SAML of via AD Federation), Jboss Fuse, AngularJS als front-end technologie met volle html5 en css3 ondersteuning.


4. Evolutie

Het is de bedoeling de functionaliteiten, zijnde de vraag-antwoord combinaties, stap voor stap te ontwikkelen en uit te rollen. Een functionaliteit zal in principe telkens ter beschikking gesteld worden zodra voldoende respons verzekerd kan worden.