SEED-Connect is een project van de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

 
Inloggen op het SEED-Connect platform
 

 

Het SEED-Connect project.

Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De bedoeling is de informatie beschikbaar in de databases van deze diensten op een gestructureerde (en uiteraard beveiligde) manier te ontsluiten.


Zo is één van de doelstellingen het voor iedereen mogelijk te maken op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts en/of welke preventieadviseur psychosociale aspecten hij/zij kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.

 
img-seed.png
 
img-coprev.png
 

 

Co-Prev neemt standpunten in m.b.t. wetgevende initiatieven inzake welzijn op het werk

Co-Prev is de sectororganisatie van alle erkende Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Iedere onderneming in België moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als deze interne dienst niet alle door de reglementering verplichte opdrachten en taken zelf kan uitvoeren, dan moet het bedrijf verplicht aanvullend beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Meer dan 99.5 % van alle bedrijven in ons land doet beroep op de dienstverlening van een externe preventiedienst.

 

Laatste nieuws

img-seed.png

Opzoeken via uw identiteitskaart (e-ID kaart).

Jan 7, 2019

De mogelijkheid wordt voorzien voor iedereen om met zijn/haar e-ID kaart op te vragen wie momenteel zijn/haar arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten zijn (en bij welke externe preventiedienst deze personen werken).

Op de planning: opzoeken via KBO nummer van een onderneming.

Apr 14, 2018

Op de planning staat nu ook de het opzoeken (via het KBO nummer van het bedrijf ) bij welke externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een bedrijf klant is. Onder andere ten behoeve van FEDRIS.

img-seed.png

Op de planning: erkende arts ioniserende stralen.

May 21, 2018

Op de planning staat nu ook het opzoeken van de arbeidsarts met een speciale erkenning radioprotectie die gekoppeld is aan een bedrijf waar het risico ioniserende stralen aanwezig is. Dit ten behoeve van het FANC.

 

Anno 2019 zijn er 11 erkende externe diensten voor preventie en bescherming actief in Belgie.